News

Total 55
Number Thumbnail Title Author Date Votes Views
Notice
CDSS, 한국연구재단 웹진 <생생 연구현장> 보도
ssk | 2019.11.03 | Votes 0 | Views 1868
ssk 2019.11.03 0 1868
54
[모집 마감] 디지털사회과학센터 청년인턴 모집
ssk | 2020.09.02 | Votes 0 | Views 284
ssk 2020.09.02 0 284
53
연구교수 공개채용 공고
ssk | 2020.08.07 | Votes 0 | Views 193
ssk 2020.08.07 0 193
52
하상응 교수 "차이나는 클라스" 출연
ssk | 2020.07.28 | Votes 0 | Views 224
ssk 2020.07.28 0 224
51
<공간데이터과학과 그 활용> 성료
ssk | 2020.06.18 | Votes 0 | Views 273
ssk 2020.06.18 0 273
50
공동연구원 박주용 교수 연구 소식
ssk | 2020.03.04 | Votes 0 | Views 533
ssk 2020.03.04 0 533
49
뉴스레터 2020년 제 1호
ssk | 2020.03.04 | Votes 0 | Views 433
ssk 2020.03.04 0 433
48
제17차 데이터 사이언스 포럼(2.7) 취소 안내
ssk | 2020.02.03 | Votes 0 | Views 707
ssk 2020.02.03 0 707
47
백영민 교수 부총리 겸 장관표창 수상
ssk | 2019.12.17 | Votes 0 | Views 724
ssk 2019.12.17 0 724
46 CDSS-연세대학교 국가관리연구원 주최 라운드테이블 성료
CDSS-연세대학교 국가관리연구원 주최 라운드테이블 성료
CDSS-연세대학교 국가관리연구원 주최 라운드테이블 성료
ssk | 2019.11.15 | Votes 0 | Views 631
ssk 2019.11.15 0 631
45
샤(Dhavan V. Shah) 교수 『Social Science Computer Review』 논문 게재
ssk | 2019.11.04 | Votes 0 | Views 812
ssk 2019.11.04 0 812